Tlf: 66 90 40 00
Mobil: 90 50 70 93
Mail: sigurd(at)asker-reklame.no
Besøk:"Soltun", Hvitsteinveien 254,
3243 Kodal, Andebu kommune


SIGURD SANDTVEIT

Film
Da vinnerfilmen "Gutteværelset" - en antihærverksfilm for Oslo kommune - ble laget hadde vi tett samarbeid med produksjonsselskapet og regissør Hans Petter Moland. En reklamefilm er totalt avhengig av en god kommunikasjonsidé som gjerne kan bli til i et samarbeid mellom kunde og byrå. Fortell om dine tanker og ønsker og vi skal realisere dem!
 
GULL i Form, DIPLOM i Nordisk filmfestival og DIPLOM fra Hollywood Radio and Television Society.


Foto
Enklere foto-opptak utfører vi selv, men til de mer kompliserte og krevende opptakene anbefaler vi å bruke en av våre samarbeidspartnere som er helproffe. Vi kjenner fotografene og kan anbefale den som passer til oppdraget, både når det gjelder pris og kvalitet.
 


Reklame- og gaveartikler
Det finnes en rekke leverandører og katalogene er omfattende. Som kunde må du gjerne velge ut og kjøpe inn selv. Vi kan imidlertid være behjelplige med gode råd og og vink og sørge for at f.eks. din firmalogo blir plassert på en riktig måte.
 
Sponsorarbeid
De som arbeider med sponsorer vet at for å lykkes må man ha det riktige salgsverktøyet. Selv et godt konsept kan falle i grus dersom presentasjonen ikke holder mål. Vi hjelper deg å lage en profesjonell presentasjon som gjør salgsjobben lettere. Når det skal produseres sponsorlogoer til biler, drakter, skilt o.l. er det greit å vite at vi også kan ordne dette.
 

Pressearbeid
Bruker du presse og media aktivt? Her er det mye gratisreklame å hente, men det må gjøres riktig og "en smule profesjonelt". Redaksjonell omtale har som regel en langt større effekt enn tradisjonell reklame. Vi hjelper deg med utforming av materiell og pressemeldinger og kan også arrangere pressekonferanser, presseturer og bedriftsbesøk som pressefolk virkelig ønsker å bli med på. Vi gir deg veiledning i presseinformasjon slik at du selv kan gjøre det meste av arbeidet. Når du trenger hjelp er vi der.
 
Markeds- og handlingsplan
"Jeg har en plan" sier Egon, men det er det mange bedrifter som ikke har - i hvertfall ikke en god markedsplan. Den skal hjelpe ledelsen til å ta riktige beslutninger og få medarbeiderne til å jobbe mot felles mål. Mye av arbeidet med en markeds- og handlingsplan bør kundene selv utføre - det er de som kjenner bedriften, kundene og markedet best. Vi hjelper til med strukturen og sørger for at alle viktige forhold blir belyst og nedfelt i planen. Vi ser på områder som: Historikk, utvikling, markedsfakta, markedsundersøkelser, rammebetingelser som tid, økonomi og ambisjonsnivå, forretningside, situasjonsanalyse, målgruppedefinering, definering av mål, vurdering av utfordringer, problemer og muligheter, valg av strategi - veier for å nå målene, budskap, konsept, kommunikasjonsstrategi, tiltak og virkemidler m.m.
 


"Lei Markedssjef for en dag eller flere"
Mange små og mellomstore bedrifter har ikke egen markedssjef - og mange har ikke behov for det engang. Men for å sikre at ressursene blir utnyttet og de mest virkningsfulle tiltak blir gjennomført trenger du en plan. Du kan få hjelp til dette og leie meg for en dag eller mer. Jeg arbeider sammen med dine nøkkelpersonene og utarbeider en markeds-og handlingsplan for f.eks. ett år. Dette er en rimelig å effektiv måte å arbeide på og en investering som vil lønne seg på kort og lang sikt.

Fakta om byrået Referanser Besøk oss


Trykksaker Dekor/Skilt/Seil Logo/Grafisk design Internett Annonser/Trafikkreklame

Messer/Utstillinger/Arrangementer Sjekkliste reklame/markedsføring Film/Foto

Markedsplaner Reklame-/Gaveartikler Presse-/Sponsor


Til hovedsiden


 

Til toppen av siden